Wat te doen voor certificering?

Als gecertificeerd haarwerksalon heeft u uw klant meer te bieden. Om uw salon een erkend haarwerkbedrijf te mogen noemen moet u aan de eisen van de betreffende organisatie voldoen. In de haarwerkbranche draait het om de SEMH en de ANKO.

Meer over de ANKO

De ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie) is een onafhankelijke ondernemersvereniging die zich inzet voor kappersondernemers. Het doel van de ANKO is om samen aan een sterke kappersbranche te werken en voorwaarden te scheppen voor een succesvolle toekomst. Daarnaast adviseert en inspireert de ANKO kappers en haarwerkers op het gebied van vakmanschap, ondernemerschap en werkgeverschap. De leden van de ANKO realiseren samen kwaliteitsregelingen voor de haarwerkbranche in overleg met zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Waarom lid worden van de ANKO?

 • Het heeft diverse voordelen om als saloneigenaar lid te zijn van de ANKO:
 • U blijft zich ontwikkelen
 • U kunt goedkoper, makkelijker en slimmer werken
 • U krijgt praktische informatie
 • U weet wat u moet doen als het mis gaat
 • U leert hoe u het beste uit het team kan halen
 • U draagt bij aan een sterke kappersbranche

Meer over de SEMH

De SEMH (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen) is een onafhankelijke organisatie die eisen opstelt waaraan een goede leverancier dient te voldoen. Dit doen zij in samenspraak met de kappersbranche en zorgverzekeraars. De SEMH controleert elk jaar of erkende leveranciers nog aan de eisen voldoen.

SEMH certificeren

Als SEMH gecertificeerd haarwerksalon heeft u uw klant meer te bieden. Wanneer uw bedrijf geen erkend bedrijf is, kan het zijn dat de haarwerken voor uw klant niet of minder worden vergoed door zorgverzekeraars dan bij erkende bedrijven. Bovendien kunnen alleen gecertificeerde haarwerkspecialisten voor de klant de declaratie verzorgen bij zorgverzekeraars. Tijdens een erkenningsaanvraag doorloopt u globaal de volgende stappen:

 • Downloaden, invullen en opsturen van het inschrijfformulier.
 • U ontvangt een inschrijfbevestiging met bijgesloten de eisen en het erkenningsregelement.
 • Ga voor uw bedrijf na of u aan deze eisen voldoet. Zo niet, implementeer eventuele wijzigingen zodat u wel voldoet aan alle eisen.
 • Binnen 12 maanden na ontvangst van het inschrijfformulier dient de eerste toetsing te hebben plaatsgevonden. Deze afspraak dient u zelf te maken.
 • Tijdens de toetsing wordt er gecontroleerd of u voldoet aan de eisen van de erkenningsregelingen.
 • Eventuele onvolkomenheden worden geconstateerd. De toetser maakt hiervan een feitenformulier.
 • U heeft 8 weken de tijd om zogenoemde “corrigerende maatregelen” in te dienen.
 • Zijn er meer dan zeven essentiële onvolkomenheden? Dan dient er een volledige hertoetsing plaats te vinden.
 • Voldoet u aan alle eisen? Dan adviseert de toetser uw bedrijf te erkennen en ontvangt u binnen maximaal twee weken een certificaat van erkenning.

Jaarlijks wordt u getoetst of u nog voldoet aan de voorwaarden.

Meer informatie

Kondor Hair kan u begeleiden in het proces om een erkend haarwerksalon te worden. Tevens biedt Kondor Hair diverse trainingen aan voor haarprofessionals of haarwerkspecialisten om u beter in staat te stellen de klant te adviseren en te bedienen. Wanneer u vragen heeft over de certificering of meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u graag. Bellen kan ook via 053 488 44 00.